تماس با ما

انتقادات و پیشنهادات | نظرسنجی

پارک علم و فناوری خراسان:

  آدرس
: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان) 

  تلفن:
35003333_(051)

  نمابر: 35425428_(051)

  صندوق پستی: 139-
91735

 

لیست تلفن های داخلی پارک علم و فناوری خراسان

مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت:
آدرس : مشهد، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین 2، پلاک 28 

تلفن: 36088210-051
سایت: http://www.cpti.ir​

مرکز رشد فناوری نیشابور:
آدرس : نیشابور، انتهای بلوار پژوهش، روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 811-93187
تلفن: 3- 42637041-051
نمابر: 42637040-051
پست الکترونیک:    info@nti.org.ir


مرکز رشد فناوری گناباد:

آدرس : گناباد، کیلومتر 3 جاده قوژد، مرکز رشد فناوری گناباد
تلفن: 051 -57288633  
نمابر: 57288644- 051
پست الکترونیکinfo@gonabadti.com 


مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی:

آدرس: مشهد –  بزرگراه کلانتری- حد فاصل میدان جهاد و میدان تلویزیون
تلفن: 38717012- 051                  
نمابر: 38717179- 051
پست الکترونیک: agri.incubator@gmail.com​

سایت: http://agri-incubator.ir