برای اولین بار در کشور ؛ اجرای طرح هوشمند سنجش رضایت مشترکین شرکت توزیع برق مشهد توسط شرکت فناور پارك علم و فناوري خراسان

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل پارك علم و فناوري خراسان ، محمد رکنی زاده مدیرعامل شرکت فناور داده کاوان معیار گستر توس از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان با اعلام اینکه طرح نوآورانه و هوشمند سنجش رضایت مشترکین شرکت توزیع برق مشهد برای اولین بار در کشور توسط این شرکت اجرایی شده است گفت : این طرح با هدف کسب اطلاع از نظرات مشترکین و با ملاحظات صحت و دقت اطلاعات  و همچنین با رویکرد شفاف سازی بیشتر و انعکاس مؤثر، کارآمد و مستند به مدیران ارشد شرکت برق اجرا شده است .

وی افزود : این طرح با بهره مندی از مزایای هوشمندسازی ، در مقابل روش های سنتی و یا دستی، موجب صرفه جویی در هزینه و همچنین زمان فرآیندهای اجرایی طرح شده و علاوه بر کاهش هزینه و زمان ، موجب افزایش سطح کیفی و دقت داده ها و اطلاعات نیز شده است.

به همین منظور جلسه استخراج نتایج این طرح هوشمند برای سنجش سطح رضایت مردم ، با  حضور مدیرعامل ، معاونین و کلیه مدیران ستادی  شرکت توزیع برق مشهد برگزار شد .

در این جلسه با توجه به اتمام فاز گردآوری ثبت هوشمند اطلاعات پرسشنامه ، گزارشات تصمیم ساز و کاربردی ویژه مدیران شرکت توزیع برق مشهد با رویکرد جدید که می تواند کمک حال نظام مدیریت و برنامه ریزی شرکت هم باشد ارائه شد .

مهندس محمد رکنی زاده مدیرعامل شرکت فناور داده کاوان در پایان خاطرنشان کرد : اولین وجه تمایز طرح سنجش رضایت مشترکین استفاده از فرآیند الکترونیک با بکارگیری تبلت یا موبایل است ؛ دومین وجه تمایز این طرح افزایش مشارکت و اعتماد در مشترکین و نهایتاً تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی مبتنی بر واقعیت است .