انتصاب دکتر علم الهدایی به عنوان عضو کمیته آموزش و پژوهش رویداد مشهد 2017

با توجه به انتخاب شهر مقدس مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 و ضرورت مشارکت مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی در برنامه های آموزشی و پژوهشی این رویداد مهم، دکتر سید حسن علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان از سوی دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیته آموزش و پژوهش رویداد مشهد 2017 به عنوان "عضو کمیته آموزش و پژوهش رویداد مشهد 2017" منصوب شد.