انعقاد تفاهم نامه ميان شرکت التکس قزاقستان وپارك علم و فناوری خراسان

تفاهم نامه ای مشترک به منظور توسعه فناوري و همكاري هاي دانش بنيان مابین شرکت فرارسانه از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان با شرکت التکس از شرکت های قزاقستان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، در نشستی که مدیرعامل شرکت التکس نورلان ژانیبکو و معاون شرکت مخابرات ایران ملک جعفریان حضور داشند هدف ازتنظیم این تفاهم‌نامه راایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان بیان کردند.

با توجه به بررسی هایی که مرکز مبادلات ایران و قزاقستان انجام داده اند تصمیم گرفته شد شرکت التکس و شرکت فرارسانه در زمینه تجهیزات مخابراتی با یکدیگر همکاری داشته باشند و تجهیزات زیر ساخت مخابراتی به ایران وارد شود.

در این نشست دو شرکت متعهد شدند به تعهداتی در قبال یکدیگر عمل کنند و تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید.