بازديد شهردار منطقه ١٠ و هيأت همراه ايشان از پارك علم و فناوري خراسان

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل پارك علم و فناوري خراسان ،  شهردار منطقه ١٠ و هيأت همراه ايشان از شركت هاي دانش بنيان پارك علم و فناوري خراسان بازديد كردند و با معاونين پارك در جهت همكاري هاي متقابل بحث و گفتگو كردند.

در ابتداي اين جلسه مهندس اكبر اميني معاون فناوري و نوآوري پارك خراسان با اشاره به اينكه از زمان تأسيس پارك تاكنون بيش از ٦٠٠ شركت فناور مورد حمايت پارك قرار گرفته اند خاطرنشان كرد : در حال حاضر ٢٣٥ شركت فناور و مراكز رُشد در پارك خراسان مستقر مي باشند كه طبق قانون أز إمكانات و تسهيلات پارك بهره مند مي شوند .

وي افزود : حجم قرار دادهاي فروش محصولات فناور اين شركت ها طي دوسال گذشته به ١٥٠٠ ميليارد ريال مي رسد كه اميدواريم با پيشترفت هاي موجود و نيازسنجي بازار فروش محصولات نسبت به چند وقت اخير رُشد چشمگيري را شاهد باشيم .

معاون فناوري و نوآوري پارك خراسان همچنين اضافه كرد : محصولات شركت هاي دانش بنيان مي تواند نيازهاي فناورانه دستگاه هاي اجرايي استان را برطرف سازد و در صدد هستيم بتوانيم اين مهم را در استان نهادينه كنيم .

حسينقلي زاده مقدم شهردار منطقه ١٠ نيز در اين نشست گفت : قطعأ مي توانيم از توانمندي هاي شركت هاي دانش بنيان در جهت تسريع و تكميل پروژه هاي شهرداري استفاده كنيم و انشالله در گام نخست بوستان دانش منطقه ١٠ را هم براي بهره مندي از تجهيزات و محصولات فناورانه شركت هاي دانش بنيان در نظر گرفتيم .

درادامه مديران عامل شركت هاي منشور فناوري فردايرانيان ، ماموت ، كيميا ايرانيان ، دقت و طراحي نو به معرفي محصولات فناورانه خود در جهت همكاري با شهرداري مشهد پرداختند .

لازم به ذكر أست همچنين در پايان   شهردار منطقه ١٠ و هيأت همراه ايشان به همراه  معاونين پارك از شركت هاي دانش بنيان كاوش صنعت توس و آهار پارك علم و فناوري خراسان بازديد كردند و از نزديك با تجهيزات و محصولات توليدي آنها آشناشدند.