بازدید مسئولان مجتمع صنایع شهید کاوه خراسان، وابسته به وزارت دفاع از پارک علم و فناوری خراسان

جمعی از مسئولان صنایع شهید کاوه، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از پارک علم و فناوری خراسان و از شرکت آرشام، از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان بازدید نمودند.  
در پایان این بازدید، نشستی با حضور مدیران پارک علم و فناوری خراسان و مدیران مراکز رشد پارک برگزار شد و در مورد نحوه همکاری بین شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک و وزارت دفاع، بحث و تبادل نظر شد.
آقای جاهدی، مدیر مرکز رشد ICT در این نشست ضمن معرفی عملکرد و  پروژه های مرکز رشد ICT زمینه هایی را برای همکاری بین شرکت های این مرکز رشد و مجموعه وزارت دفاع پیشنهاد نمودند. ایشان اعلام کردند که ما در حوزه های زیرساختی، شرکت هایی را در اختیار داریم که می توان از قابلیت‌های آنها استفاده کرد و شرکت هایی در حوزه کسب و کار الکترونیک، تجهیزات موقعیت یاب، ارائه سرویس نقشه های شهری، تصویربرداری هوایی، تولید شبیه سازها، پردازش تصویر و پلاک خوان فعال هستند که می توان از توانمندی های آنها برای برطرف ساختن نیازهای وزارت دفاع بهره برداری نمود.
آقای تفضلی، مدیر مرکز رشد انرژی هم در این نشست به معرفی این مرکز رشد پرداخته و اعلام کردند که اغلب شرکت های ما با صنایع دفاعی همکاری داشته اند. ایشان اعلام کردند که بعضی از شرکت های ما در زمینه عایق ها و تولید لوله های کامپوزیتی و سوخت رسانی موشک ها مستقیما با وزارت دفاع همکاری دارند و آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در زمینه مهندسی معکوس تجهیزات و بحث بهینه سازی انرژی اعلام داشتند.
آقای صدیق از مرکز رشد جامع هم به معرفی حوزه های مختلف در این مرکز رشد پرداختند و اعلام کردند که امکان مهندسی معکوس به طور بالقوه وجود دارد و در عین حال کمتر شرکتی در مرکز رشد جامع تاکنون در حوزه وزارت دفاع وارد شده است.
یکی از معاونان مجتمع صنایع شهید کاوه در این نشست اعلام کردند که صنایع شهید کاوه از صنایع وابسته به وزارت دفاع است و ماهیت صنایع ما دانش بنیان است چون تمام خروجی ما محصول واحد تحقیق و توسعه می باشد و غالب بر 700 نیروی رسمی و شرکتی و 40 نوع محصول متفاوت نظامی در اختیار داشته و با بیش از 200 شرکت همکاری داریم.
ایشان تاکید نمودند که رویکرد وزارت دفاع بر این است که کار و تولید به بخش خصوصی واگذار شود و در حال حاضر فضای امنیتی برای همکاری در حوزه های امنیتی نسبت به گذشته تعدیل شده است تا بدین وسیله خصوصی سازی تشویق و ترغیب شود. ایشان افزودند که ما در حوزه های مختلف به خصوص در زمینه هوشمند سازی سامانه های دفاعی، شبیه سازی و آموزش، اتوماسیون خطوط کنترل کیفیت، سبک سازی محصولات ، پوشش های نوین و عملیات حرارتی نوین نیازهایی داریم و لازم است تا کارگروه های تخصصی در زمینه برطرف سازی این نیازها تشکیل شود و امیدواریم که این جلسه آغازی برای همکاری های بعدی ما باشد.
در پایان این نشست، آقای مهندس امینی، معاون فناوری و آقای مهندس صراف، معاون تجاری سازی پارک علم و فناوری خراسان و آقای انوری از دفتر شهید فهمیده به عنوان رابط موسسات پژوهشی و وزارت دفاع،بر آمادگی پارک جهت همکاری با صنایع شهید کاوه و ایجاد پل ارتباطی با شرکت های دانش بنیان در راستای برطرف سازی نیازهای صنایع دفاعی تاکید کردند و مقرر شد تا بعضی از شرکت های دانش بنیان وابسته به پارک از مجتمع صنایع شهید کاوه مشهد، بازدید داشته باشند تا هر چه سریع تر نسبت به امضای قرارداد اقدام شود.