برگزاری جشنواره استانی شتاب

با توجه به برگزاری جشنواره استانی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب) و انتخاب ایده های برتر توسط دبیرخانه استانی جشنواره و سپس ارسال برترین های استان به دبیرخانه ملی جشنواره شتاب در هفته پژوهش و فناوری، لطفا ایده های خود را طبق شیوه نامه ذیل تکمیل و حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه 13 ابان ماه 96 به ایمیل public.kstp@yahoo.com ارسال نمایید.

 

شیوه نامه اجرایی انتخاب ایده های برگزیده سال 1396

فرم ثبت نام جشنواره شتاب