شركت فناور پارك علم و فناوري خراسان باكسب مقام اول در مسابقات بين المللي اتريش خوش درخشيد

شرکت میثاق جاوید آینده سازان از شرکت های مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی  پارک علم و فناوری خراسان با طراحی بازی «کارآفر» توانست در بخش بازی¬های غیردیجیتال مسابقات بين المللي اتريش مقام اول را در تاریخ 5 و  6 اکتبر 2017 کسب نماید و پرچم مقدس كشورمان را در بين كشورهاي مختلف دنيا به اهتزاز دراورد.