انتصاب دکتر" سید حسن علم الهدایی" به عنوان عضو کارگروه تخصصی آموزش ، پژوهش، فناوری و نواوری استان

دکتر سید حسن علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان طی حکمی از سوی محمد مهدی مروج معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به عنوان عضو کارگروه تخصصی آموزش ، پژوهش، فناوری و نواوری استان منصوب شد.
این حکم مبنی بر تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر ضرورت حرکت و مدیریت جهادی در عرصه علمی و پیشرفت آن ودر راستای رسیدن به تاکیدات رئیس جمهور در خصوص نیاز کشور به تولید علم و پژوهش برای توسعه و آبادانی کشور صادر شد.