رئيس بنياد نخبگان استان در بازديداز پارك علم و فناوري خراسان مطرح كرد: هدايت نخبگان متخصص استان جهت اشتغال در شركت هاي فناور پارك علم و فناوري خراسان از اولويت هاي امسال ماست.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل پارك خراسان ، دكتر سيد سعيد احمدي زاده رئيس بنياد نخبگان استان در ديدار با رئيس و برخي مديران پارك علم و فناوري خراسان با بيان اينكه بكارگيري از تخصص و دانش نخبگان استان در مراكز رُشد و شركت هاي دانش بنيان و فناور پارك علم و فناوري خراسان از اولويت هاي ما در سال جاري است خاطر نشان كرد : در حال حاضر ١٤٤٢ نخبه تحت پوشش بنياد نخبگان استان فعاليت مي كنند كه از اين تعداد ١٥٩ نخبه سطح ٢ و ٣ كشور هستند و مابقي نخبگاني اند كه در المپياد هاي بين المللي و مقاطع مختلف كنكور حائز بهترين رتبه ها شده اند كه بعضأ طرح ها و أيده هاي ارزشمندي را به ثبت رسانده اند .

وي افزود : نخبگان استان مي توانند با ايجاد بستر مناسب ايجاد شده از سمت بنياد نخبگان  و با حمايت مراكز علمي علي الخصوص پارك علم و فناوري خراسان ايده ها و طرح هاي مختلف خود را در زمينه هاي پتروشيمي ، نفت ، گاز و ... به توليد برسانند و ضمن ايجاد اشتغال ، زمينه ساز تحولي عظيم در صنعت كشور باشند.

رئيس بنياد نخبگان ادامه داد : طبق قانون و آئين نامه هاي مصوب شده در دولت ، هر كدام از واحدهاي فناور و شركت هاي دانش بنيان پارك خراسان كه نخبگان تحت پوشش بنياد را بنا به تخصص و نياز مجموعه بكار بگيرند بنياد نخبگان سه سال حقوق و مزاياي نخبگان را طبق ضوابط ( در سال اول ٩٠٪‏ ، سال دوم ٨٠٪‏ و سال سوم ٧٠٪‏ ) را به شركت پرداخت مي نمايد

دكتر احمدي زاده همچنين اضافه كرد: كمك به ايجاد هسته هاي كارآفرينى در شركت ها با حضور نخبگان در مقاطع كارشناسي ،كاشناسي ارشد و دكترا و همچنين بكارگيري نخبگاني كه آماده به خدمت هستند توسط شركت ها ، با استفاده از تسهيلات نظام وظيفه از ديگري برنامه هاي تسهيل گري براي نخبگان  در تعاملات پارك خراسان و بنياد نخبگان مي باشد .

در ادامه جلسه دكتر سيد حسن علم الهدايي رئيس پارك علم و فناوري خراسان با اشاره به فعاليت گسترده شركت هاي دانش بنيان و فناور پارك گفت : خوشبختانه امروز شركت هاي ما در صنايع نفت ، گاز، پتروشيمي ، انرژي هاي نو و تجديد پذير ، داروسازي ، گياهان دارويي و كشاورزي و ... دستاوردهاي مهم و ارزشمندي را براي استان و كشور به ارمغان اورده اند و در سطح ملي و بين المللي نيز فعاليت مي كنند .

وي افزود : پارك خراسان اين آمادگي را دارد با توجه به حضور نخبگان تحت پوشش بنياد در زمينه هاي تخصصي مختلف ، شرايط را براي حضور و استفاده أز دانش و تخصص اين عزيزان در شركت هاي دانش بنيان و فناور پارك خراسان فراهم نمايد.

رئيس پارك علم و فناوري خراسان خاطرنشان كرد : توانمندي هاي نخبگان تحت پوشش به صورت رسمي از طريق بنياد نخبگان  به روابط عمومي و اموربين الملل پارك خراسان ارسال شود و سركار خانم نعمتي مدير روابط عمومي پارك ،با بررسي مستندات موجود نخبگان را باتوجه به نيازسنجي صورت گرفته شده به شركت هاي دانش بنيان پارك معرفي نمايند.

 لازم به ذكر است پيش از جلسه ، رئيس بنياد نخبگان خراسان رضوي به همراه برخي از مديران پارك خراسان ضمن بازديد از ساختمان جديد شركت هاي دانش بنيان و فناور پارك خراسان از شركت هاي اكسير رايانه ، بهپويان و ماشينهاي دوار خاور توس و كاوش صنعت بازديد كرده و از نزديك دستاوردهاي فناورانه توليدي اين شركت ها را مشاهده كردن و نسبت به آخرين بازديدي كه در سال ٨٩ از پارك خراسان داشتند ؛ پيشترفت هاي كمي و كيفي شركت ها را به لحاظ زير ساختي ، فضا و مدل هاي جديد در واگذاري ها ، بسيار چشمگير برشمردند.