امضاء تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری خراسان و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل پارك علم و فناوري خراسان ، در جلسه ای با حضور رئیس پارك علم و فناوري خراسان و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان به اتفاق جمعی از مدیران و معاونین دو طرف تفاهم نامه همکاری با محوریت حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان به امضا رسید.

 دکتر سید حسن علم الهدایی رئیس پارك علم و فناوري خراسان با اظهار خرسندی از این اتفاق مبارک خاطرنشان کرد : توسعه همکاری های مشترک در زمینه گسترش زیر ساخت های فناوری ، ارائه خدمات فناوری ، ایجاد و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه و توانمندسازی شرکت های فناور و دانش بنیان از جمله اهداف این تفاهم نامه همکاری می باشد که امیدواریم با همکاری نزدیک دوطرف عاملی در جهت کمک به رشد فعالیت موثر شرکت های فناور و دانش بنیات باشد .

مهندس مسعود مهدیزاده مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان با اشاره به برخی از همکاری های گذشته بین پارک و شرکت شهرک های صنعتی به محاسن این هم افزایی و همکاری اشاره کرد و خاطرنشان داشت : همجواری پارک و شهرک صنعتی طوس و دیگر شهرک های زیر مجموعه شرکت شهرکها با پارک علم و فناوری می تواند عامل بسیار مهم و تاثیر گذاری در گسترش این همکاری ها بوده و به توسعه زیر ساخت ها و خدمات به شرک ت های فناور و صنعتی کمک کند.

از مضامین و زمینه های همکاری این تفاهم نامه مشترک می توان به مواردی از جمله فرآیند دانش بنیانی شرکت¬های مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و شهرک¬های صنعتی استان خراسان رضوی ، فرایند ارائه مجوز فناور به شرکت¬های مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و شهرک¬های صنعتی استان ، حمایت از حضور شرکت¬های فناور و دانش بنیان در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، حمایت از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره¬ای به شرکت¬های فناور و دانش بنیان ، حمایت از انتقال فناوری به شرکت¬های فناور و دانش بنیان ، امکان¬سنجی توسعه اراضی پارک و شرکت به منظور استقرار شرکت¬های فناور و دانش بنیان و تسهیل بهره¬مندی شرکت¬های مستقر در شهرک¬های صنعتی از خدمات دفتر مبادلات فناوری پارک در قزاقستان اشاره کرد.