نمایشگاه نفت و گاز قزاقستان - آلماتی
نمایشگاه نفت و گاز روسیه - مسکو
اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فاوری ها و تجهیزات وابسته
دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
اطلاعیه جذب سرباز امریه در پارک علم و فناوری خراسان