خدمات و حمایت ها

خدمات قابل ارائه در مراکز رشد:
 
·   خدمات پشتیبانی
 ( خدمات اسكان، تلفن ، مبلمان اوليه فضاها، خدمات دبيرخانه‌اي، امكان استفاده از اتاق‌هاي كنفرانس)
 
·   خدمات اطلاع‌رساني
(دسترسي به اينترنت، دسترسي به كتابخانه و مراكز اطلاع رساني و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي)
 
·   خدمات مشاوره‌اي و آموزشي
(مشاوره‌هاي مديريتي، مالي و بازرگاني، خدمات حسابداري و حقوقي، برگزاري  سمينار و يا كارگاههاي آموزشي مورد نياز براي شركت­ها)
 
·   خدمات پشتيباني فني
 (ارائة خدمات فني و مهندسي، استفاده از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي)
 
·   خدمات مالي و اعتباري
(امكان استفاده از اعتبارات خدماتي و  تحقيقاتي، كمك به دسترسي به منابع مالي و جذب سرمايه‌گذاران، تسهيل در جذب طرح­ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي)

واحدهای فناور