مرکز رشد فناوری گناباد

 

مرکز رشد فناوری گناباد از آذر ماه سال 1388 پس از اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نمود و هم اکنون در زمینی به مساحت 4 هکتار با در اختیار داشتن 16 واحد ساختمان اداری پذیرای شرکت های دانش بنیان می باشد. این مرکز با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینان در قالب واحد های نو پای صاحب ایده در زمینه های مختلف که منتهی به فناوری دانش بنیان گردد، پشتیبانی می کند. این واحدها برای حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادی فناورانه در سطوح ملی و فرا ملی آماده می گردند.

 

زمینه های پذیرش:

  • کشاورزی           
  • صنایع غذایی           
  • نانو تکنولوژی               
  • مهندسی پزشکی         
  • مواد و شیمی        
  • بیوتکنولوژی
  • فناوری اطلاعات  ارتباطات         
  • برق و الکترونیک      
  • مکانیک            
  • فرهنگی

 

دستاوردها:

-         پذیرش 34 واحد دانش بنیان

-         پذیرش 42 طرح در دفتر نوآوری

-         پذیرش و اجرای 2 طرح در زمینه نانو تکنولوژی در دفتر نواوری مرکز رشد

-         حمایت از 19 ثبت اختراع

-         تجاری سازی 9 طرح نوآورانه در مرکز رشد

-         ایجاد و راه اندازی کتابخانه دیجیتال

-         راه اندازی اولین آزمایشگاه کالیبراسیون در جنوب خراسان رضوی و اخذ تأییدیه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره کل استاندارد خراسان رضوی

 

آدرس : گناباد، کیلومتر 3 جاده قوژد، بلوار فناوری ،مرکز رشد فناوری گناباد

تلفن:57288633-051

نمابر:57288644-051

پست الکترونیکinfo@gonabadti.com

سایت:www.gonabadTI.ir             

 

لیست واحدهای فناور مرکز رشد فناوری گناباد

واحدهای فناور