پیام ریاست

دکتر سید حسن علم الهدایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان:

خراسان رضوی در زمینه تولید مقالات رده هفتم را دارد، اما به جهت تولید و صادرات فناوری در رده‌های برتر قرار دارد.

یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی در فناوری و علوم روز، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.