پارک علم و فناوری خراسان

Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

آرشیو اخبار
تولید اپلیکیشن‌های فرهنگی در مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان

تولید اپلیکیشن‌های فرهنگی در مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان

تولید اپلیکیشن‌های فرهنگی در مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان

شنبه 26 ام اسفند 1396

تولید اپلیکیشن‌های فرهنگی در مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان

تولید اپلیکیشن‌های فرهنگی در مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان

شنبه 26 ام اسفند 1396

تولید اپلیکیشن‌های فرهنگی در مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان

در هفتمین جشنواره ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیان الکترونیک صادر کننده ...

در هفتمین جشنواره ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیان الکترونیک صادر کننده ...

سه شنبه 22 ام اسفند 1396

در هفتمین جشنواره ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیان الکترونیک صادر کننده نمونه دانش بنیان کشور معرفی شد.

همایش بانوان کارآفرین در حوزه ICT با حضور مدیران پارک علم و فناوری خراسان

همایش بانوان کارآفرین در حوزه ICT با حضور مدیران پارک علم و فناوری خراسان

یکشبنه 20 ام اسفند 1396

همایش بانوان کارآفرین در حوزه ICT با حضور مدیران پارک علم و فناوری خراسان

همایش معاونان بین‌الملل دانشگاه‌ها

همایش معاونان بین‌الملل دانشگاه‌ها

چهارشنبه 16 ام اسفند 1396

همایش معاونان بین‌الملل دانشگاه‌ها

مشاهده آرشیو
نویاتک