پارک علم و فناوری خراسان

Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

  • پارک علم و فناوری خراسان

    رونمایی از وب‌سایت جدید پارک علم و فناوری خراسان
    بیشتر بدانید ...

آرشیو اخبار
حضور مدیران شرکت فناور طراحی نو مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مناطق زلزله...

حضور مدیران شرکت فناور طراحی نو مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مناطق زلزله...

حضور مدیران شرکت فناور طراحی نو مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مناطق زلزله زده کرمانشاه

دوشنبه 2 ام بهمن 1396

حضور مدیران شرکت فناور طراحی نو مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مناطق زلزله...

حضور مدیران شرکت فناور طراحی نو مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مناطق زلزله...

دوشنبه 2 ام بهمن 1396

حضور مدیران شرکت فناور طراحی نو مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مناطق زلزله زده کرمانشاه

افتخارآفرینی شرکت های مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسا...

افتخارآفرینی شرکت های مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسا...

چهارشنبه 27 ام دی 1396

افتخارآفرینی شرکت های مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان

بازدید مدیران سازمان همیاری‌های شهرداری خراسان رضوی از پارک علم و فناوری خراسان

بازدید مدیران سازمان همیاری‌های شهرداری خراسان رضوی از پارک علم و فناوری خراسان

یکشبنه 24 ام دی 1396

بازدید مدیران سازمان همیاری‌های شهرداری خراسان رضوی از پارک علم و فناوری خراسان

بازدید مدیران پارک علم و فناوری خراسان از دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید مدیران پارک علم و فناوری خراسان از دانشگاه فردوسی مشهد

دوشنبه 18 ام دی 1396

بازدید مدیران پارک علم و فناوری خراسان از دانشگاه فردوسی مشهد

نویاتک