Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

 

 

دکتر سید حسن علم الهدایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان: خراسان رضوی در زمینه تولید مقالات رده هفتم را دارد، اما به جهت تولید و صادرات فناوری در رده‌های برتر قرار دارد. یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی در فناوری و علوم روز، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.

 

نویاتک