Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پارک علم وفناوری خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 275 ( StandBAY ) خود از طریق شرکت های ایرانی (ساخت ایران) اقدام نماید. لذا شرکت های واجد شرایط جهت اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، به سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی به آدرس WWW.KSTP.IR مراجعه نمایند.

مهلت ارسال اسناد تا روز سه شنبه مورخه 97/04/19 و بازگشایی پاکات روز 97/04/20 می باشد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 20.000.000 ریال می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های  35003479-051 و 35003211–051 اداره توسعه زیرساخت های فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی تماس حاصل فرمایید.

 

دفترچه اطلاعات و مدارك مربوط به مناقصه عمومي داخلينویاتک