پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

مه‌بیم

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری نیشابور دوره: رشد نیک فناوران کیان شرق

دستگاه مه‌ساز امنیتی هوشمند

امیرحسین خسروی

امیرحسین خسروی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت الکترونیک نرم‌افزار برق، الکترونیک، ابزار دقیقنرم افزار کاربردی
مدیرعامل: امیرحسین خسروی
شناسه ملی: 14009686663
تلفن: 05142233465
ایمیل: info@mahbim.ir
وب‌سایت: www.mahbim.ir
آدرس: نیشابور - انتهای بلوار پژوهش - مجتمع علوم و فناوری واحد 204
مسیر رشد تا تاریخ 1400/03/17
رشد مقدماتی
تا تاریخ 1403/11/20
رشد
تا تاریخ 1403/11/20
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1400/11/20 - 1401/05/20 1401/05/20 - 1401/11/20 1401/11/20 - 1402/05/20 1402/05/20 - 1402/12/29
دست آورد های شرکت حضور در نمایشگاه طلا و جواهر و گوهرسنگ‌های شیراز 1400/07/07 حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر و گوهرسنگ‌های مشهد 1400/10/12 حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت و صنایع وابسته تهران گوهرسنگ‌های شیراز 1400/11/12 استارتاپ برتر 1400/10/22 محصولات شرکت مه‌ساز امنیتی مه‌بیم

مه‌ساز امنیتی مه‌بیم

Mahbim Security Fog System

مجله خبری و چند رسانه‌ای
شرکت فناور نیک فناوران کیان شرق عضو مرکز رشد فناوری نیشابور موفق به اخذ گواهینامه محصول فناورانه (T-COP) از سازمان ملی استاندارد ایران شد.

تولید یک محصول فناور دیگر

1402/04/11 | 09:59 شرکت فناور نیک فناوران کیان شرق عضو مرکز رشد فناوری نیشابور موفق به اخذ گواهینامه محصول فناورانه (T-COP) از سازمان ملی استاندارد ایران شد. تولید یک محصول فناور دیگر