پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک
بازدید دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه فردوسی  مشهد از پارک علم و فناوری خراسان

هم‌زمان با هفته گرامیداشت بسیج رقم خورد؛

بازدید دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد از پارک علم و فناوری خراسان

- 1402/08/28

پارک علم و فناوری خراسان با هدف آگاهی و اطلاع رسانی جوانان با شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، میزبان دانشجویان رشته مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری خراسان، دانشجویان رشته مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد با هدف تطبیق آموخته‌های علمی و آشنایی بیشتر با اصول و مهارت‌های علمی رشته خود از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.

در این بازدید زارعی، مدیر پردیس فناوری انرژی پارک علم و فناوری خراسان به معرفی رسالت پارک‌های علم و فناوری و ارائه قوانین دانش‌بنیان و همچنین توضیح پیرامون خدمات پارک علم و فناوری خراسان جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان پرداخت.

 در ادامه نیز دانشجویان ضمن بازدید از فضای پارک علم و فناوری خراسان با دستاوردهای  شرکت آهار آشنا شدند.

یکی از برنامه‌های مستمر در پارک علم  فناوری خراسان آشنایی و معرفی شرکت‌های اثرگذار و موفق به نخبگان دانشگاهی است و در این حوزه روزانه پذیرای دانش‌آموزان و دانشجویان در پارک علم و فناوری خراسان هستیم.

دانلود پیوست خبر محمدجواد زارعی محمدجواد زارعی
خبر
در راستای بررسی و رفع موانع تولید شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری خراسان، مسعود میرزائی شهرابی از سرزمین هنری رسانه‌ای سورنا بازدید کرد.

از فعال فرهنگی به کسب و کار فرهنگی

1402/09/06 | 14:02 در راستای بررسی و رفع موانع تولید شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری خراسان، مسعود میرزائی شهرابی از سرزمین هنری رسانه‌ای سورنا بازدید کرد. از فعال فرهنگی به کسب و کار فرهنگی
شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دلسا، تحت حمایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، در نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی شرکت کرد.

مشارکت شرکت دلسا در بیست و سومین نمایشگاه صنایع غذایی

1402/09/06 | 12:45 شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دلسا، تحت حمایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، در نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی شرکت کرد. مشارکت شرکت دلسا در بیست و سومین نمایشگاه صنایع غذایی
پارک علم و فناوری خراسان با هدف آگاهی و اطلاع رسانی نوجوانان با شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، میزبان  دانش‌آموزان مدارس ناصر و نوین بود.

بازدید دانش‌آموزان مدارس ناصر و نوین از دستاوردهای پارک علم و فناوری خراسان

1402/09/05 | 14:26 پارک علم و فناوری خراسان با هدف آگاهی و اطلاع رسانی نوجوانان با شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، میزبان دانش‌آموزان مدارس ناصر و نوین بود. بازدید دانش‌آموزان مدارس ناصر و نوین از دستاوردهای پارک علم و فناوری خراسان
شرکت‌های فناور عضو دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی خراسان رضوی در رویداد استارتاپ دمو موفق به کسب مقام برتر شدند.

کسب مقام های برگزیده 2 شرکت فناور دهکده در رویداد استارتاپ دمو

1402/09/04 | 14:50 شرکت‌های فناور عضو دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی خراسان رضوی در رویداد استارتاپ دمو موفق به کسب مقام برتر شدند. کسب مقام های برگزیده 2 شرکت فناور دهکده در رویداد استارتاپ دمو