Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر

عضو پارک علم و فناوری خراسان در مرکز رشد فناوری سبزوار وضعیت: جاری

مسئولیت محدود  -  ۴۲۰۴  -   ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  ۴۴۴۱۷۸۰۳         www.b.m.a.a.k2020@gmail.com
رزومه | کاتالوگ | مجوزها و تقدیر نامه‌ها 

معرفی شرکت

شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر مجموعه ای است که درسال1397 در استان خراسان رضوی "شهرسبزوار"تاسیس شد.این مجموعه باتوجه به نیازهای هویتی،فرهنگی،هنرهای سنتی،پیشگیریهای اجتماعی وگردشگری،اقلیمی وزیست بوم بارویکردرشدوتوسعه اقتصادفرهنگی وبه پشتوانه دانش بومی وسنت ایرانی-اسلامی، درمیان عموم مردم وفرهیختگان وپژوهشگران،پایه گذاری شده است.باغ موزه با برنامه ریزی برای بازدیدهای عمومی،تدوین برنامه برای بازدیدهای ویژه ومناسبتی گروه های خاص،زمینه پویایی ونشاط راطراحی کرده است.دراین زمینه مطالعات وپژوهش های هدفمندبرای شناخت ودستیابی مخاطبین وایجادارتباط باآن ها بسیارموثروموردتوجه است.

برند:

استقرار: مرکز رشد فناوری سبزوار

دوره: رشد مقدماتی

وضعیت: جاری

ایده محوری: پایداری ارزشهای والای انسان ایرانی مسلمان

فعالیت کلیدی: هویت بخشی-طبیعت باوری-گردشگری-هنرهای سنتی- پیشگیری آسیب های فرهنگی-هنری-اجتماعی و.......

ثبت شرکت: مسئولیت محدود  -  ۴۲۰۴  -   ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

شناسه ملی: 14007866155

زمینه فعالیت در دسته فناوری:محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها - صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی

آخرین به‌روز رسانی:۱۳۹۹/۰۹/۱۸


مدیرعامل: محمودرضا سلیمانی کوشکی

تلفن: ۴۴۴۱۷۸۰۳

فکس:

ایمیل: www.b.m.a.a.k2020@gmail.com

سایت:

آدرس: مرکزرشد دانشگاه حکیم سبزواری

دستاوردها
محصولات
قراردادهاآخرین اخبار