Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

 

دکتر رضا قنبری - رئیس پارک علم و فناوری خراسان:

به نام خدا
با درود و آرزوی بهروزی
سپاس خدا را که در فرصت یکباره زندگی توفیق همنفسی با جوانان پر تلاش و خوشفکر میهنم را فراهم کرد. در روزگارانی به سر می بریم که چشم امید ایرانیان به جوانانی است که بر پایه دانش راهگشایی می کنند از مشکلات وطن و افق های تازه باز می نمایند برای هم وطن.
امیدوار هستم در کنار شما همکاران گرامی و شرکت های معزز بتوانیم در چارچوب قانون و اساس نامه پارک به توسعه شبکه فناوری استان و ارتقای ثروت مبتنی بر دانش بپردازیم.
از خدواند منان آرزوی توفیق و سربلندی برای یکایک خانوده بزرگ فناوری استان را دارم.

 

 

ارتباطات مستقیم با ریاست