Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

 به نام خدا
با درود و آرزوی بهروزی
سپاس خدا را که در فرصت یکباره زندگی توفیق همنفسی با جوانان پر تلاش و خوشفکر میهنم را فراهم کرد. در روزگارانی به سر می بریم که چشم امید ایرانیان به جوانانی است که بر پایه دانش راهگشایی می کنند از مشکلات وطن و افق های تازه باز می نمایند برای هم وطن.
امیدوار هستم در کنار شما همکاران گرامی و شرکت های معزز بتوانیم در چارچوب قانون و اساس نامه پارک به توسعه شبکه فناوری استان و ارتقای ثروت مبتنی بر دانش بپردازیم.
از خدواند منان آرزوی توفیق و سربلندی برای یکایک خانوده بزرگ فناوری استان را دارم.

 

ارتباطات مستقیم با ریاست

 

 

رضا قنبری

رضا قنبری

رئیس پارک
رضا قاضی‌خانی

رضا قاضی‌خانی

مسئول دفتر ریاست
سید احسان سید کشمیری

سید احسان سید کشمیری

کارشناس دفتر ریاست