Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بوته‌های زیرکونیایی
 
جنس
ZrO2+
5%molY2O3
مدل
ظرفیت
 (cc)
قطر خارجی
 (cc)
ارتفاع
(mm)
رنگ Ivory(کرم)
دانسیته (gr/cm3) 6.0 CZ15 15 32 25
جذب آب (%) 0 CZ30 30 41 33
سختی (HRA) 85 CZ50 50 48 40
ضریب انبساط حرارتی(1/ ºK)
10.2*10-6
CZ100 100 58 50
دیرگدازی (°C) 1850 CZ500 500 75 125
ماکزیمم دمای کارکرد (°C) 1700 سایر ابعاد طبق سفارش قابل ساخت است
دمای کارکرد نرمال (°C) 1600
 
 
 
 
کاربردها:
  • سنتز پودر
  • زینترینگ قطعات
  • ذوب مواد

 

دستورالعمل:

حدوداً3/2 حجم  بوته از ماده مورد نظر شارژ شود. پس از اتمام فرآیند حرارتی در صورتی که خروج بوته از دمای بالاتر از °C1300 ضروری است. در اطراف درب کوره که محیط نسبتاً گرمی است با احتیاط عملیات تخلیه انجام شود سپس بوته به محیط گرمی منتقل گردد.
 
گلوله و ظروف فست میل زیرکونیایی
 

جنس

ZrO2+5%molY2O3

رنگ

Ivory(کرم)

دانسیته(gr/cm3)

6

جذب آب (%)

0

سختی (HRA)

85

مقاوم به سایش

 

 
 

 

انواع واشر، مکانیکال سیل، لوله، میله  و سایر قطعات صنعتی زیرکونیایی

 

انواع ساگار زیرکونیایی

 

جنس

ZrO2+5%molY2O3

رنگ

Ivory(کرم)

دانسیته (gr/cm3)

6

جذب آب (%)

0

سختی (HRA)

85

مقاوم به خوردگی در برابر انواع مواد خورنده

مناسب جهت کلسیناسیون و زینترینگ انواع مواد در دمای بالا