Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

سیدمهدی مظلوم‌زاده کارشناس نوآوری سازمانی

مدیریت برنامه ریزی و توسعه سیستم ها

  پروفایل         ۰۵۱۳۵۰۰۳۵۰۶         corpor-manager@kstp.ir

شرح وظایف مدیر امور موسسات :

 

 • مطالعه و برنامه ریزی برای پذیرش و جذب موسسات و واحدهای فناور در پارک و توسعه ظرفیت پذیرش پارک.
 • دریافت و بررسی مقدماتی تقاضای واحدهای فناور جهت پذیرش در پارک.
 • انجام اقدامات لازم برای شناسایی موسسات و واحدهای فناور کارآفرین واجد شرایط و توجیه و تشویق آنان به استقرار در پارک و بهره گیری از امکانات آن.
 • تشکیل پرونده برای واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک و طرح درخواست آنان در کمیته جذب و پذیرش.
 • انجام بررسی‌ها و مطالعات لازم بمنظور تخصیص محل و امکانات مورد نیاز موسسات در پارک.
 • تهیه پیش نویس انعقاد قرارداد با موسسات و واحدهای فناور که پذیرش آنها در پارک مورد تأیید قرار گرفته است.
 • تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم برای چگونگی بهره گیری موسسات از امکانات پارک جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
 • تدوین پیش نویس آئین نامه های مربوط به واحدهای چند مستأجره جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
 • پیگیری و نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده با واحدهای مستقر در پارک و انجام نظارت و هماهنگی‌های لازم در مورد ارائه خدمات با کیفیت به آنها.
 • رسیدگی به مشکلات اجرایی واحدها و موسسات در ارتباط با پارک و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور مرتفع نمودن آنها.
 • حمایت و پشتیبانی از موسسات و واحدهای مستقر در پارک در جهت بهره مندی آنها از تسهیلات بانکی.
 • تهیه و تنظیم تقویم آموزشی جهت واحدهای مستقر در پارک.
 • برنامه ریزی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده واحدهای مستقر طبق تقویم آموزشی.
 • اطلاع رسانی، هماهنگی و ارائه مستندات دوره های آموزشی به شرکت کنندگان در دوره.
 • تهیه و تنظیم فرم‌های نظر سنجی و ارزیابی نتایج.
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراکز رشد جهت معرفی، هدایت و راهنمایی موسسات و واحدهای واجد شرایط به پارک.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.