Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری:

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری با هدف کلی ارتقا سطح علمی فناوری و حمایت از فناوران و ایده پردازان در سال 1390 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاسیس شد و در شهریور سال 99 پس از امضای توافقنامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و پارک علم و فناوری خراسان به خانواده پارک علم و فناوری خراسان پیوست.

  این مرکز با در اختيار داشتن 4 طبقه ساختمان به مساحت 1500 متر با ارائه خدمات حمايتي، از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي جديد توسط كار آفرينان در قالب واحدهاي نو پاي صاحب ايده در زمينه‌هاي مختلف كه منتهي به فناوري دانش‌بنيان گردد، پشتيباني مي‌كند تا اين واحدها براي حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادي فناورانه در سطوح ملي و فراملي آماده شوند.

شایان ذکر است شهرستان بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ با ۲۴۳٬۷۰۰ نفر، سی و چهارمین شهر پرجمعیت ایران است. لذا مركز رشد فناوري سبزوار بعنوان بخشي از زيرساخت‌هاي اصلي پيگيري فرآيند توسعه فناوري در شهرستان، می‌تواند براي بسيج کليه توانمندي‌هاي موجود در منطقه برنامه‌ريزي مناسبی را انجام دهد.

اهداف مركز رشد:

1-فراهم کردن ﺑﺴﺘﺮهای لازم ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎري ﻛﺮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ

2- اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ پژوهشگران

3-ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻲ و منطقه‌ای ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري

4- احیای روش‌های تولید و استقلال اقتصادی سنتی بر پایه فناوری پیشرفته

5-توسعه همکاری‌ها با سایر مراکز داخلی و خارجی، تنوع بخشی منابع درامد، افزایش رقابت پذیری و اقتصادی

6- کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرین‌ها و دانش‌آموختگان دانشگاهی

اولویت‌های پذیرش:

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری مرکز جامعی برای پذیرش می‌باشد و در حوزه‌های زیر بیشترین پذیرش را داشته است.

  • کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
  • مواد و شیمی معدن و فرآوری مواد
  • برق و الکترونیک
  • مکانیک
  • نانوتکنولوژی
  • مهندسی پزشکی
  • بیوتکنولوژی
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • انرژی‌های نو

پرسنل ستاد:

مدیر مرکز رشد: دکتر ریحانه صباغ زاده

کارشناسان: مهسا کیخسروی، صدیقه استیری

اطلاعات تماس:

تلفن:44641951-051        44641952-051       44641958-051                                                                                                                                                

www. Hsu.ac.ir/roshd

Email:roshd@hsu.ac.ir