Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

 1. ارائه مستندات ذیل توسط متقاضی :
  1. ارائه اصل یا شماره نامه استعلام اداره ثبت اختراع توسط متقاضی
  2. اظهار نامه
  3. شرح و توصیف. این فایل باید شامل موارد زیر باشد:
   • زمینه فنی اختراع.
   • مشکل فنی موجود که این اختراع آن را حل می کند
   • اهداف اختراع
   • شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با این اختراع وجود دارد.
   • ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
   • توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
   • بیان واضح و دقیق مزایای این اختراع.
   • ذکر صریح کاربرد.
   • توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری این اختراع.
  4. ادعا یا ادعاها
  5. اشکال/ نمودارها/نقشه ها/ بلوک دیاگرامها ویا مثالها (در صورت نیاز)
  6. چکیده اختراع
  7. فرم تکمیل شده "مشخصات اختراع". برای دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.
  8. فرم تکمیل شده جستجوی ثبت اختراع داخل یا خارج، (حداقل پنج مورد لازم است).برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.
  9. جهت واریز اینترنتی هزینه ارزیابی از طریق سامانه فرآیند ها  اقدام فرمایید.
 
نوع مبلغ اول (ریال) مبلغ دوم (ریال)
حقیقی ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
حقوقی ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
 
راهنما:
 • در صورتی که تا امروز در سامانه پارک علم فناوری پرداختی نداشته اید جهت دریافت شناسنه مشتری ابتدا به اینجا مراجعه فرمایید. و در صورت فراموشی شناسه مشتری به اینجا مراجعه فرمایید.

 

 • پس از دریافت شناسه مشتری گزینه "علت و مرکز پرداخت" شماره ۹۹سایر موارد و در قسمت بعدی شماره ۱۶ مرکز نوآوری و مالکیت فکری مطابق شکل زیر را انتخاب فرمایید.

پرداخت سامانه فرایند ها

 
 1. بررسی اولیه پرونده توسط دفتر (حداکثر یک روز)
 2. تشکیل پرونده توسط دفتر (حداکثر یک روز)
 3. تعیین ارزیاب توسط کمیته (حداکثر یک هفته)
 4. ارسال پرونده جهت ارزیابی توسط دفتر (حداکثر یک روز)
 5. کارشناسی پرونده توسط ارزیاب (یک تا چهار هفته بدون احتساب زمان رفع نقص)
 6. پاسخگویی متقاضی به سوالات و ایرادات ارزیاب (حداکثر دو هفته)
 7. تصمیم گیری نهایی در کمیته مالکیت فکری (حداکثر یک هفته)
 8. تحویل اصل فیش بانکی واریزی قسط دوم هزینه ارزیابی به حساب پارک توسط متقاضی در صورت تایید اختراع
 9. ارسال پاسخ نامه استعلام به اداره ثبت اختراع (حداکثر دو روز).
 
 

 

فرآیند دریافت گواهی تاییدیه بعد از ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی-صنعتی

 
این فرایند مشابه فرایند فوق است بجز اینکه
اولاً بجای بند 1-1، باید فرم تکمیل شده درخواست متقاضی (برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید) به همراه اصل "گواهی ثبت اختراع"
(یا کپی برابر با اصل آن) تحویل دفتر شود.
ثانیاً  فرم های "درخواست اعتبار سنجی"،و "مشخصات اختراع" متعلق به سازمان  پژوهشهای علمی – صنعتی پر شود.
ثالثاً مستندات اختراع در بند1 باید شامل موارد زیر نیز باشد:
  الف: زمینه فنی مربوط به اختراع و دانش قبلی مربوطه
  ب: ارزیابی دانش قبلی
  ج: افشای اختراع
  د: ارائه راه انجام اختراع

  ه: تأثیرات سودمند اختراع

 

قابل توجه متقاضیان ثبت اختراع

       متاسفانه به دلیلی پاره ای از مشکلات فنی نامه استعلام ادره ثبت اختراعات از طریق سامانه دریافت نمی شود لذا مجریان طرح ها باید شخصا نامه استعلام اداره ثبت را به دفتر مالکیت فکری پارک علم فناوری ارائه نمایند.

 
نشانی : مشهد کیلومتر 12 بزرگراه مشهد قوچان مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم فناوری خراسان ساختمان مرکزی دفتر مالکیت فکری 

لازم به ذکر است که میتوانید

   مدارک خود را به آدرس بلوار سجاد خیابان امین نبش امین 2 پلاک 28 ساختمان پارک علم و فناوری خراسان تحویل دهید،

(روی پاکت قید شود مربوط به دفتر مالکیت فکری)