Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

عطف به تبصره یک ماده 4 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب هیات وزیران مورخ 1398/03/12 گروه کاری دانش بنیان ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان به ریاست پارک علم و فناوری و دبیری انجمن شرکت های دانش بنیان تشکیل می گردد. این گروه کاری در قالب کارگروه توسعه شرکت های دانش بنیان قبل از این فعالیت داشته و پس از ابلاغ مصوبه جدید در حال حاضر در قالب گروه کاری دانش بنیان فعالیت می نماید.

  • وظایف گروه کاری دانش بنیان
  • اعضای گروه کاری دانش بنیان
  • صورتجلسات گروه کاری دانش بنیان

 

«آیین‌نامه‌ی گروه‌کاری توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان»

براساس مصوّبه‌ی ردیف1 جلسه‌ی اوّل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مورّخ 1398/05/09، گروه‌کاری توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان به ریاست پارک علم و فناوری خراسان و دبیری انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی تشکیل می‌گردد.

مادّه‌ی۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی‌روند:

الف - قانون: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵؛

ب - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور؛

پ - سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (سازمان برنامه و بودجه استان)؛

ت - شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان؛

ث - دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان؛

ج - کارگروه‌: کارگروه‌‌های تخصصّی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مشخصاً در این آیین‌نامه‌ کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری؛

چ - گروه کاری: گروه‌های کاری ایجاد شده ذیل کارگروه بند ج که در این آیین‌نامه مشخصاً گروه کاری اقتصاد دانش‌بنیان مدنظر می باشد؛

 

مادّه‌ی 2- وظایف گروه کاری (بر اساس مادّه‌ی 6 آیین‌نامه‌ی اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان)

الف – ارائه‌ی برنامه‌ها و راهبردهای پیشنهادی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور و استارت‌آپ‌ها و برنامه‌های حمایتی درجهت سرمایه‌گذاری دراین کسب‌وکارها مطابق بند غ این مادّه؛

ب – ارائه‌ی پیشنهاد و راهکار و اجرایی نمودن آن­ها درراستای بهبود مستمر فضای کسب­وکارهای نوپا، دانش‌بنیان و نوآور دراستان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی استانی و ملّی مطابق بند ث این مادّه؛

پ – توجّه و حمایت ویژه از زیست‌بوم فناوری و نوآوری با مساعدت تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهی و پژوهش- فناوری استان و همچنین سازمان‌ها و نهادهای ملّی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ... مطابق بند غ این مادّه؛

ت- ارتباط مداوم و مؤثر با مجلس شورای اسلامی درخصوص نظارت بر حسن اجرای قانون‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپ‌ها و همچنین رفع موانع با حذف قانون‌های مزاحم و یا وضع قوانین جدید در استان مطابق بندهای  الف و ذ این مادّه؛

ث – پیگیری در جهت کسب حمایت‌های لازم از توسعه‌ی صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای بخش خصوصی مطابق بند د این مادّه؛

ج – ارائه‌ی پیشنهاد و راهکار جهت توسعه‌ی تجارت الکترونیک برای شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپ‌ها مطابق بند ز این مادّه؛

چ – ارائه‌ی پیشنهاد و پایش معیارهای افزایش معنی‌دار سهم اقتصاد دانش‌بنیان استان از کلّ تولید ناخالص استان مطابق بند ج این مادّه؛

ح – ارائه‌ی برنامه‌ی پیشنهادی تخصصّی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپ‌ها و پیگیری اجرایی شدن آن مطابق بندهای ظ و ق این مادّه؛

خ- ارائه‌ی پیشنهاد حمایتی و تشویقی برای صنایع بزرگ استان جهت حرکت درراستای دانشی‌کردن فعّالیت‌ها و تولیدات و نوآوری در جهت جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده‌ی بسیار بالاتر در استان مطابق بند ن این مادّه؛

د- هماهنگی هم‌افزایی و ارتباط با کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و به ویژه گروه کاری فناوری و نوآوری؛

ذ- هماهنگی با کارگروه زیربنایی، توسعه‌ی روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست؛

ر- همکاری با صندوق‌های تخصّصی استانی و ملّی از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری، صندوق کارآفرینی امید و ...

 

مادّه‌ی3- دبیر گروه کاری  انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی بوده و دبیرخانه‌ی آن هم در دبیرخانه‌ی این انجمن مستقر می‌باشد و وظایف آن به شرح زیر است:

الف – جمع‌آوری اولویت‌های قابل پیگیری شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، نوآور و استارت‌آپ‌های استان و تهیه‌ی دستورکار و برنامه‌ی زمان‌بندی تشکیل جلسات گروه کاری؛

ب – تهیه‌ی تقویم زمانی برای برگزاری منظم و ماهانه جلسات گروه کاری و ارسال آن به دبیرخانه گروه‌کاری؛

پ – تهیه‌ی صورت‌جلسه برای کلیه‌ی جلسات برگزارشده و ارسال آن به دبیرخانه گروه کاری؛

ت- پیگیری مداوم و مستمر مصوّبات گروه کاری برای اجرایی‌شدن؛

 

مادّه‌ی 4- اعضای گروه کاری

1-معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی

۲- ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

3- ریاست محترم مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی

4- ریاست محترم دانشگاه مادر استان خراسان رضوی (دانشگاه فردوسی مشهد)

5- ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی

6- ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان خراسان رضوی

7- مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطّلاعات استان خراسان رضوی

8- مدیرکل محترم تأمین‌اجتماعی استان خراسان رضوی

9- مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خراسان رضوی

10- مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

11- مدیرکل محترم اداره‌ی  ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی

12- دبیر محترم شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی

13- مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی

14- معاونت محترم برنامه‌ریزی و توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی شهرداری مشهد

15- معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

16- ریاست محترم بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی

17- مدیرکل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی

18- ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

19- مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی

20- مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی رضوی

21- دبیر محترم نهاد مردمی اقتصادمقاومتی استان خراسان رضوی

22- مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی

23- ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

24- ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

25- ریاست محترم صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

26- دبیر محترم انجمن مدیران صنایع شعبه‌ی خراسان

27- دو نفر از بانوان نخبه به تشخیص رئیس و دبیر گروه کاری

28- دونفر آز آقایان نخبه به تشخیص رئیس و دبیر گروه کاری

29- ریاست محترم مرکز نخبگان شهید فهمیده شمال شرق