Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

سامانه سهند

سيستم هاي ديسپاچينگ هوشمند از ابزارهاي مورد استفاده جهت پايش، نظارت، کنترل و گسيل بهينه منابع در شبکه هاي بزرگ ابعاد مي باشند. اين سيستم ها حجم عظيم داده ها را از پايانه هاي مختلف دريافت کرده و به صورت آنلاين و زمان واقعي پيش پردازش هاي لازم را انجام مي دهند. در نهايت داده هاي خام ورودي تبديل به دانش و اطلاعات کاربردي جهت استفاده اپراتورهاي اتاق کنترل مي شوند. همچنين اين سيستم ها شامل زيرسامانه هايي همچون سامانه مديريت آلارم، سامانه مديريت ارجاعات و همچنين سطوح متفاوت نظارتي در اتاق کنترل مي شوند. از ويژگي هاي ديگر چنين سيستمي مي توان به ايجاد بستري جهت تصميم سازي هوشمند، خودکار و بهينه اشاره داشت.

 

توانمندی:

• قابلیت رهگیری آسان تر المان های موجود در شبکه
• فرآیند تبدیل نقشه های پیچیده جغرافیایی به نقشه های ساده شماتیکی
• افزایش قابلیت فهم شبکه در یک نگاه
• ایجاد بسترهای مدیریت ارجاعات
• ایجاد بسترهای مدیریت آلارم و رویداد      
• گســـــــیل بهـــــینه مـــــــنابع
• تسهیل فرآیند کنترل و ارسال فرمان ها
• تبدیل داده های خام و غیرقابل استفاده به اطلاعات مفید و قابل فهم برای اپراتورها
• ایجاد بسترهای تصمیم سازی بهینه