Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

عطف به تبصره یک ماده 4 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب هیات وزیران مورخ 12/03/1398 گروه کاری فناوری و نوآوری با توجه به مصوبات جلسه دوم کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان به شماره 251670 مورخ 12/5/98 به ریاست پارک علم و فناوری تشکیل می گردد. این گروه کاری در قالب کمیسیون فناوری از سال 1395 ذیل کارگروه با مسئولیت پارک فعالیت داشته است و پس از ابلاغ مصوبه جدید در حال حاضر در قالب گروه کاری فناوری فعالیت می نماید.

  • وظایف گروه کاری فناوری و نوآوری
  • اعضای گروه کاری فناوری و نوآوری
  • صورتجلسات گروه کاری فناوری و نوآوری

 

وظایف گروه کاری فناوری و نوآوری

الف - تسهیل اجرای تصمیمات شورا‌‌های عالی مرتبط از جمله شورای­ عالی آموزش و پرورش، شورای­ عالی انقلاب فرهنگی و شورای­ عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی؛

ب - هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی؛

پ - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک ­های علم و فناوری و شهرک ­های فناوری؛

ث - تمهید برنامه­ هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان؛

ج - بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه­ های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛

چ - تمهید برنامه­ هایی برای حمایت از تجاری­ سازی ایده­ ها، نوآوری­ ها، اکتشافات و اختراعات؛

ح - بررسی و ارایه راهکارهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور مربوط؛

د - سایر وظایف محول­ شده از کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری؛

 

اعضای گروه کاری فناوری و نوآوری

رییس گروه کاری: رییس پارک علم و فناوری خراسان

دبیر گروه کاری: معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان

سایر اعضا:

1- نماینده استانداری

۲- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۳- نماینده دانشگاه فردوسی مشهد

4- نماینده موسسات غیرانتفاعی

5- نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

6- نماینده آموزش و پرورش استان

7 - نماینده ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

8- نماینده آموزش فنی و حرفه‌ای استان

9- نماینده  جهاد دانشگاهی استان

10- نماینده اداره استاندارد استان

۱1- نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان

12- نماینده امور بانوان و خانواده استانداری

13- رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان

14- نماینده شرکت شهرک ها

15- نماینده کریدور فناوری

16- مدیر عامل شتاب دهنده فردوسی آقای مکارم

17- رییس بنیاد نخبگان استان

18- رییس مرکز همکاریهای شهید فهمیده