Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

  فن بازار به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادلات فناوری و دانش فنی است که با هدف رفع نیازهای اطلاعاتی افرادی که با مقوله تجاری سازی دانش فنی و مبادله آن سر و کار دارند و نیز کمک به رفع مشکلات تجاری سازی نوآوری ها تاسیس گردیده است. فن بازار به عنوان بزرگترین بانک اطلاعات فناوری استان های خراسان، ایجاد و مدیریت بازار منطقه ای فناوری را ماموریت اصلی خود قرار داده است.

 


 
بازار سرمایه:

بازار سرمایه  ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بیش از یک سال است. در این بخش امکان "عرضه سرمایه" و متقابلاً "تقاضای سرمایه" پیش بینی شده است.
 

همایش ها و نشست های راه اندازی :

نشست‌ها، به منظور معرفی و تبادل فناوری‌های نو و تسهیل روند تجاری‌سازی آنها برگزار می‌گردد. در این نشست‌ها با دعوت ازشرکت‌ها، مؤسسات و افراد داخلی و خارجی، زمینه برای مذاکره رودرروی آنان در راستای توسعه و تبادل فناوری ایجاد می‌گردد. در این نشست‌ها بسته به موضوع آنها از صاحبان فناوری از یکسو و از مراکز سرمایه‌گذاری، صنعتی و تأمین مالی به عنوان متقاضی فناوری از سوی دیگر دعوت به‌عمل می‌آید تا ضمن ارتباط بین این مراکز زمینه برای تجاری سازی و توسعه فناوری نیز فراهم آید.
 

مشاهده وب‌سایت فن‌بازار پارسیان