Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اهداف

 • ایجاد یک سیستم کارآمد جهت ثبت مستندات اختراع مراجعان
 • ایجاد سیستمی مناسب برای ثبت و ارزیابی مالکیت های فکری مراجعان
 • فراهم‌آوردن زمینه خدمات حقوقی و علمی در سطح قابل قبول برای تامین حمایت مناسب از مالکیت‌های فکری خلق شده
 • حفظ و حراست از حقوق مادی و معنوی مراجعان دفتر مالکیت فکری
 • تشویق و ایجاد انگیزه در محققین در جهت پیاده‌سازی تحقیقات پایه، نوآوری‌های فرآیندی و کاربردی و ارائه محصولات جدید
 • تبدیل دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان به واحدی نمونه در حوزه مالکیت فکری
 • اطلاع‌رسانی و افزایش سطح آگاهی عمومی در خصوص موضوعات مرتبط با مالکیت‌های فکری
 •  

چشم انداز
دستیابی به جایگاه اول مالکیت فکری در منطقه خاورمیانه در ارائه خدمات در حوزه­های مختلف با پرسنلی آموزش دیده و متخصص با رویکرد افزایش ثبت پتنت و ارتباط با نهادهای بین المللی و افزایش ثبت اختراعات با دیدگاه تجاری سازی و حل مشکلات جامعه.
 
ماموریت
ماموریت این دفتر حمایت از حقوق مادی و معنوی مخترعین و هدایت و جهت‌ دادن به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگران و مخترعین و صاحبان اندیشه به سمت نیازهای واقعی کشور و کسب مزیت اقتصادی .در راستای این ماموریت پیاده‌سازی سیاست‌های ذیل ضروری به‌نظر می‌رسد.

 • پایش پتنت‌های داخلی و بین‌المللی و دیگر مالکیت‌های فکری از طریق دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی online توسط ارزیابان و کارشناسان مجرب مرتبط با دفتر و تحلیل و گزارش دهی نتایج حاصل از این جستجوها جهت تجاری سازی اختراعات
 • تقویت واحد مالکیت فکری از طریق جذب پرسنل با صلاحیت و آموزش‌دیده و همچنین استفاده از مشاوران برجسته به منظور تبدیل دفتر به واحدی نمونه و تاثیر‌گذار در سطح ملی در حوزه مالکیت‌فکری
 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حوزه مالکیت فکری و انتقال
 • برقراری رویه‌ای منظم برای انجام فعالیت های مرتبط با حوزه مالکیت فکری
 • تدوین آئین نامه شورای مالکیت فکری برای جهت دهی به فعالیت های دفتر
 • ارائه مشاوره در زمینه امور مربوط به دارائی‌های فکری
 • ارتباط و همکاری با نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف محوله