Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

طرح دستیار فناوری

در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی که بهتر است یک دانشجو در طی دوران تحصیل فراگیرد، علاوه بر فراگیری بعضی از این مهارت‌ها ضمن برنامه‌های دستیاری آموزشی و پژوهشی و بسیاری از توانایی‌ها حین انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی، لازم است دانشجویان مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاري و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری را آموزش ببینند. طرح حاضر تحت عنوان «طرح دستیار فناوری» با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک های علم و فناوری در هر استان برنامه‌ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. سامانه حاضر با همکاری پارک های علم و فناوری به منظور تجمیع اجزای این اکوسیستم و ارائه درخواست ها طراحی و راه اندازی شده است. آیین نامه طرح از اینجا قابل دسترس است. همچنین جدول برنامه زمانبندی را از اینجا می‌توانید دریافت کنید.

لازم به ذکر است پارک علم و فناوری خراسان رضوی در این فراخوان با دانشگاه‌های ذیل تفاهم نامه همکاری دارد:

 

 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • دانشگاه پیام‌نور استان
 • دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای استان
 • دانشگاه نیشابور
 • موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 • دانشگاه جامع علمی‌کاربردی
 • دانشگاه صنعتی قوچان
 • دانشگاه سجاد
 • مجتمع آموزش عالی گناباد
 • دانشگاه تربت حیدریه
 • دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)
 • موسسه آموزش عالی کاشمر
 • موسسه آموزش عالی کاویان
 • موسسه آموزش عالی خراسان

مزایای طرح دستیار فناوری

۱- فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل
۲- هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری 
۳- ۶ ماه فرصت کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور 
۴- کسب امتیازات گوناگون توسط شرکت‌های فناور از سمت پارک علم و فناوری 
۵-فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکت‌ها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط

ثبت نام از طریق:

http://www.parkintern.ir