Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

 

https://www.kstp.ir/storage/221455

 

فرایند اجرایی پذیرش در پارک:

https://www.kstp.ir/storage/221456

پیش‌بینی زمانی برای چرخه بررسی طرح در صورت مساعدت داوران و تکمیل به‌موقع مستندات توسط متقاضی حدود دو ماه است.

 

کمیک موشن فرایند پذیرش در پارک علم و فناوری خراسان:

پذیرش طرح نوآوری

 

شرایط پذیرش طرح­‌های نوآوری:

 1. ارائه نقشه فنی و شرح ایده نو و کاربردی که به محصول و یا فرآیند مشخصی منجر شود
 2. توان تخصصی و تجربی نوآور در اجرای ایده
 3. تناسب ایده با توانمندی‌ها و امکانات مرکز نوآوری
 4. روش بودن افق تجاری سازه طرح ارائه‌شده

نکته: طرح‌های تحقیقاتی- پژوهشی و یا ایده‌هایی که مراحل نهایی آماده‌سازی طی کرده و وارد مرحله ساخت و یا تکمیل‌ نشده‌اند، قابل‌پذیرش در مرکز نوآوری نمی‌باشند.

 

 پذیرش در مراکز رشد

لیست مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان:

·  مرکز رشد فناوری جامع

·  مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

·  مرکز رشد انرژی

·  مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی

·  مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت

·  مرکز رشد فناوری نیشابور

·  مرکز رشد فناوری گناباد

·  مرکز رشد تربت حیدریه

برای اطلاع از زمینه‌های فعالیت و اولویت‌های پذیرش هر مرکز به صفحه مرکز مربوطه رجوع کنید.

 

شرایط پذیرش یک شرکت یا تیم کاری در مرکز رشد چیست؟

درخواست پذیرش متقاضی براساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد:

 • داشتن ایده‌ی نو و فناورانه (نتیجه یک فعالیت پژوهشی) مناسب که مرحله پژوهشی آن انجام پذیرفته باشد و قابلیت ایجاد کسب‌وکار را داشته باشد
 • ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد
 • ارائه برنامه کاری متکی بر شناخت بازار

 

شرایط واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک علم و فناوری:

شرایط اختصاصی:

واحدهای فناور (تولید فناوری و خدمات فناورانه)

 • واحدهای فناور مبتنی بر فناوری های نوین، صنایع پیشرفته و محصولات دانش بنیان
 • واحدهای فناور در زمینه تولید پیشرفته (ماشین‌سازی پیشرفته، اتوماسیون، رباتیک و ...)
 • واحدهای فناور تولید‌کننده سفارشی مبتنی بر فرآیندهای پیشرفته
 • واحدهای فناور ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی (با اولویت خدمات دانش بنیان)
 • استقرار واحد تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان در فضاهای استیجاری به تشخیص مراکز توسعه فناوری پارک با توجه به زمینه فعالیت
 • شرکت های زایشی از شرکت های همکار پارک به شرط دانش بنیان بودن به تشخیص مراکز توسعه فناوری پارک با توجه به زمینه فعالیت
 • تبصره 1: منظور از مراکز توسعه فناوری امور موسسات، مراکز رشد و پردیس های فناوری پارک می باشد.
 • تبصره 2 : مقیاس تولید واحد فناور با توجه به زیر ساخت ها و همچنین سیاست های پارک در جلسه کارگروه تخصصی تعیین می شود.

شرایط عمومی:

 1. موسسه ثبت شده باشد.
 2.  موسسه رشد یافته باشد.
 3. ارزش‌افزوده در محصولاتشان بالا باشد، به زمین کمی نیاز داشته باشند، تولید مبتنی بر نیروی متخصص باشد و تولید انبوه و حجیم نداشته باشند.
 4. دارای برنامه مدون و مشخص جهت توسعه فعالیت‌ها باشد.
 5. موسسات فعال در زمینه انتقال و اشاعه فناوری و همچنین جذب و بومی‌سازی فناوری در اولویت هستند.
 6. موسسات فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اولویت هستند.
 7. چنانچه شریک سرمایه‌گذار خارجی تا حداکثر 49% سهام را داشته باشند در اولویت هستند.
 8. از وزارت‌خانه یا سازمان‌های مرتبط دارای مجوز یا پروانه معتبر باشند.
 9. ملاحظات زیست محیطی با توجه به شرایط استقرار در پارک در نظر گرفته شود.
 10. چهار نفر لیست بیمه برای حداقل یک سال منتهی به درخواست برای شرکت های رشدیافته در مراکز رشد و شش نفر لیست بیمه برای شرکت های متقاضی غیر از مراکز رشد برای یکسال منتهی به درخواست.
 11. اظهار نامه دو سال آخر معادل حد نصاب معاملات متوسط در آخرین اظهار نامه های رسمی برای شرکت های رشد یافته در مراکز رشد و متوسط دو سال آخر معادل یک و نیم برابر حد نصاب معاملات متوسط در اخرین اظهار نامه های رسمی برای شرکت های غیر مرکز رشدی متقاضی پذیرش به عنوان شرکت همکار.

تبصره: اگر شرکت غیر مرکز رشدی دارای سابقه فعالیت فناورانه در سه سال منتهی به درخواست پذیرش باشد شرایط پذیرش، پنج نفر لیست بیمه برای حداقل یک سال منتهی به درخواست و متوسط اظهارنامه دو سال آخر معادل یک و بیست و پنج صدم حد نصاب معاملات متوسط در اظهارنامه های رسمی می باشد. فعالیت فناورانه به تشخیص کارگروه می باشد.

تبصره: در خصوص شرکت های Spin-off  از شرکتهای همکار پارکی شرایط پذیرش به عنوان شرکت همکار به شرح ذیل می باشد:

 • حداقل 50 درصد سهام شرکت زایشی متعلق به شرکت مادر و یا اعضای هیات مدیره آن باشد.
 • یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مادر یا سهامدار تایید شده از طرف هیات مدیره شرکت مادر عضو هیات مدیره و  یا مدیرعامل شرکت زایشی باشد.
 •  مصوبه هیات مدیره شرکت مادر در خصوص موافقت با تشکیل شرکت زایشی و عدم ادعا در خصوص مالکیت حقوقی فناوری،  محصول یا مالکیت انتقالی وجود داشته باشد.
 • فناوری در شرکت مادر بوجود آمده یا توسعه یافته باشد.
 • شرکت زایشی منتج از شرکت های رشدیافته و باسابقه پارک باشد. (شرکت مادر حداقل دارای لیست بیمه 10 نفر برای 2 سال و اظهار نامه مالیاتی 4 برابر حد نصاب معاملات متوسط داشته باشد.)
 • هر دو شرکت مادر و زایشی دانش بنیان باشند.
 • شرکت زایشی دارای لیست بیمه حداقل 3 نفره در بدو تاسیس باشد.
 • اسناد گردش مالی محصول در شرکت مادر قابل احصاء باشد.

تبصره: در صورت جذب سرمایه گذار پذیرش شرکت زایشی در اولویت خواهد بود.

تبصره: در خصوص شرکت های Spin-off بیرونی شرایط بیمه پرسنل و اظهارنامه مالی به شرح زیر تغییر می کند و سایر شرایط مشابه شرکت های پارکی خواهد بود:

الف- اظهارنامه مالیاتی یک سال قبل حداقل یک و بیست و پنج صدم برابر حد نصاب معاملات متوسط باشد.

ب- تعداد شش نفر لیست بیمه شرکت زایشی.

 

جهت ثبت طرح برای پذیرش در پارک اینجا را کلیک کنید.