Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: دوشنبه 25 شهریور 1398

مکان: شتابدهنده گرین تک

نهمین نشست کافه دیجیتال مارکتینگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نهمین نشست کافه دیجیتال مارکتینگ به میزبانی شتابدهنده گرین تک و با ارائه آرش ماهر مدرس اینستاگرام مارکتینگ حول موضوع بازاریابی شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام برگزار شد.

در این نشست به بیان ضرورت حرکت کسب و کارها به سمت بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی طبق استراتژی صحیح محتوایی پرداخته شد. همچنین به این  نکته اشاره شد که کسب و کارها بایستی پیش از انتظار فروش محصولاتشان به مشتری ارتباطشان با آن ها را در شبکه های اجتماعی گسترش دهند، و یکی از بهترین راه های شکل گیری این ارتباط اطلاعات دادن به مشتریان است.

در ادامه نیز به الگوی پنج مرحله ای فروش کاتلر در کتاب نسل چهارم بازاریابی پرداخته شد که این الگو شامل ایجاد آگاهی، جذابیت، پرسش، اقدام و حمایت می باشد.