Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پیروی برگزاری تور نفت در پارک خراسان؛

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید پالایش نفت شازند از توانمندی های گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ ذاکریان مقدم، مدیر مرکز رشد انرژی خبر داد: پیروی برگزاری تور نفت و در راستای توسعه همکاری ها با این حوزه، بازدید مدیران پالایش نفت شازند در تاریخ دوم و سوم مهر ماه از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های عضو گروه انرژی این پارک صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: طی برنامه ریزی های انجام شده، این بازدید با حضور مدیر عامل و مدیران عملیاتی و پژوهشی پالایشگاه نفتی شازند انجام خواهد شد و شرکت ها در قالب پرزنت، خدمات قابل ارائه و محصولات خود را در نمایشگاه تخصصی به نمایش خواهند گذاشت. بازدید از محل شرکت های منتخب عضو گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان، از دیگر برنامه های بازدید حاضر خواهد بود.

گفتنی است در این بازدید آقایان مهندس خراط و کاظمیان (مدیر و کارشناس فن بازار شرکت ملی گاز ایران و مشاوران گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان ) نیز حضور خواهند داشت.