Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پنجمین جلسه شورای نوآوری استان با حضور نماینگان موسسات آموزش عالی استان و مدیران مراکز نوآوری و ارتباط با صنعت موسسات آموزشی در تاریخ 25 شهریور ماه 1398 در سالن جلسات پارک علم و فناوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت؛ در این جلسه نماینگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به اعلام رویداد ها، همایش های نیمسال دوم سال 1398 پرداختند.

در این جلسه دکتر شریعتی و دکتر علم الهدایی به اهمیت همکاری دانشگاه ها و تقویت این شبکه به وجود آمده اشاره کردند که در راستای تحقق این مهم لازم است موسسات در برگزاری رویداد های اعلام شده به یکدیگر با حفظ مالکیت معنوی کمک کنند.