Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


طرح های نوآوری در جلسه شورای نوآوری پارک علم و فناوری خراسان مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت؛ جلسه شورای نوآوری پارک خراسان با حضور علم الهدایی، خواجه پور و شریعتی و همچنین نوآوران و داوران برگزار شد.

در این جلسه دو طرح دانشجویی و یک طرح غیر دانشجویی جهت بهره مندی از حمایت های مرکز نوآوری مورد ارزیابی قرار گرفت که عناوین این 3 طرح در ادامه آمده است:

1- اسکنر خطی کتاب

2- جا به جا کننده افراد کم توان

3- شیشه شوی ساختمان های مرتفع