Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: شنبه 30 شهریور ماه 1398
مکان: ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ جلسه آموزشی توجیهی پذیرش فصل بهار مرکز رشد ICT در ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور 15 تیم برگزیده در فصل تابستان مرکز رشد ICT همراه بود، توضیحی مختصر راجع به فعالیت های مرکز رشد و مسیر پذیرش و خدمات پارک علم و فناوری ارائه شد.
سپس نماینده هر یک از تیم های پذیرش شده به معرفی اعضای تیم خود پرداخت و مختصر توضیحی از فرایند و پیشرفت کاری اشان ارائه نمود.