Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در بازدید مدیران پالایش نفت شازند از پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت:
انعقاد تفاهم همکاری در خصوص پروژه مشترک با پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


انعقاد تقاهم همکاری در خصوص پروژه مشترک، بازدید از روند پیشرفت قراردادهای قبلی و تعریف زمینه های همکاری جدید در بازدید مدیران پالایش نفت شازند از پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ در راستای ایجاد همکاری مشترک با حوزه نفت و در ادامه تور فناوری نفت، بازدید مدیرعامل و مدیران پژوهشی و عملیاتی پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک در تاریخ دوم و سوم مهرماه از محل پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های عضو گروه انرژی این پارک صورت پذیرفت.

این تفاهم نامه چهارجانبه فی مابین شرکت پالایش نفت شازند، پارک علم و فناوری خراسان، شرکت آهار شرق و فن باز شرکت گاز منعقد شد.

در این بازدید که در قالب ارائه ظرفیت ها و توانمندی های 57 شرکت عضو گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان به مخاطبان پالایشگاه نفتی صورت پذیرفت، پیگیری دو مجموعه در راستای تسهیل گری انعقاد قرارداد با بخش خصوصی ازجمله پذیرش ضمانت نامه صندوق های غیر دولتی و واگذاری قراردادهای پژوهشی و تامین نیازها با رویکرد استفاده از توان بومی در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت های عضو مورد تایید پالایشگاه قرار گرفت.

در ادامه شرکت های حاضر در جلسه ضمن معرفی محصولات فناورانه و توانمندی هایشان، پیشنهادات خود را در راستای تامین نیازمندی های مجموعه پالایش نفت امام خمینی (ره) اراک ارائه کردند.

گفتنی است بازدید از محل شرکت های آهار شرق، بهپویان امین منتظر، کاوش صنعت توس و مجتمع آزمایشگاهی و پایلوت سرامیک واقع در سایت پارک علم و فناوری خراسان از دیگر برنامه های روز اول این رویداد بود.

این بازدید که در دو روز کاری برنامه ریزی شده بود، با بازدید از محل سایت عملیاتی و کارگاهی دیگر شرکت های عضو گروه انرژی، در روز دوم ادامه یافت.