Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی از مرکز رشد فناوری نیشابور

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، جمعی از مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت های مستقر در این مرکز بازدید کردند.

علیرضا شیرازی، مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن خوش آمدگویی به میهمانان، با معرفی شهرستان نیشابور و ظرفیت های مختلف علمی، فناوری، صنعتی و کشاورزی این شهرستان، به ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت های مستقرپرداخت و زمینه های تخصصی فعالیت این واحدهای فناور را تشریح کرد.

در ادامه این نشست که مدیران مراکز رشد جامع و امور مؤسسات پارک علم و فناوری خراسان شمالی و مدیران مرکز رشد شیروان حضور داشتند، به حوزه فعالیت های مراکز خود و معرفی شرکت ها و واحدهای فناور عضو پرداختند.

شایان ذکر است میهمانان در پایان از شرکت های فناور مرکز رشد نیشابور بازدید کرده و به تبادل نظر و گفتگو با مدیران این شرکت ها و واحدهای فناور پرداختند.