Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

خروج موفق دو شرکت فناور از مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پنجمین جلسه ی شورای مرکز رشد جامع با موضوع پایان دوره ی رشد شرکت دانش بنیان سامانه های دقیق نوین افزار با ایده محوری "سیستم های کنترل حرکتی، راه اندازهای حرکتی و تجهیزات مربوطه" و  شرکت دانش بنیان طراحان ماشین حجازیان با ایده محوری "طراحی و ساخت آسیاب غلتکی" برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری جامع؛ مهندس خارکش به نمایندگی از هیات مدیره شرکت سامانه های دقیق به معرفی محصولات شرکت و ارایه مختصری از فعالیت ها و دستاوردهای کسب شده در طول دوره رشد پرداخت. سپس اعضای شورا با طرح سوالاتی، از عمق فعالیت های این شرکت جویا شدند و برنامه های آتی شرکت به جهت استمرار این روند را مورد پرسش قرار دادند.

سپس مهندس حجازیان مدیرعامل شرکت طراحان ماشین حجازیان، پس از معرفی محصولات و خدمات شرکت و اقدامات انجام شده در طول دوره رشد، به بیان دستاوردها و توفیقات شرکت در توسعه محصول پرداخته و در انتها به سوالات مطرح شده از سوی اعضای شورا پاسخ داد.

در پایان با جمع بندی نظرات اعضای شورا، با خروج موفق این دو شرکت از مرکز رشد موافقت شد و همچنین مهندس سیادتی مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان ضمن اشاره به گزارشی مختصر از خدمات پارک علم و فناوری خراسان به این دو شرکت، پیشنهاداتی را به منظور ارتقاء این خدمات ارایه کرد.