Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش چهار هسته فناور جدید در مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ چهار تیم متقاضی که درخواست پذیرش خود را ثبت کرده بودند، با ارائه در حضور اعضای کمیته فناوری مرکز رشد فناوری گناباد موفق به کسب امتیاز پذیرش شده و برای حضور در دوره رشد مقدماتی انتخاب شدند.

با توجه به توضیحات مجری از فرآیند تولید، ایده هایی که مورد بررسی و پذیرش اعضای کمیته قرارگرفته است، به شرح زیر می باشند:

1. ساخت استخراج کننده رمزارز

2. طراحی و ساخت تجهیزات دندانپزشکی

3. داوری آنلاین

4- سیستم اعلام سرقت

شایان ذکر است در این جلسه دو درخواست همکاری درخصوص ارائه خدمات روابط عمومی به زبان های انگلیسی و فارسی و ارائه خدمات مالی و اداری به هسته ها و واحدهای فناور نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت.