Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پخش زنده سومین رویداد سایکل میتس در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: پنجشنبه 4 مهرماه 1398
مکان: ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات؛  پخش زنده رویداد سایکل میتس با موضوع مدیر محصول در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.
مدیر محصول، عنوانی نسبتا قدیمی است که به فردی که تشخیص نوع محصول و خلق ارزش مشتری را به عهده دارد، نسبت داده می شود؛ مدیر محصول وظیفه دارد برحسب شرایط تشخیص دهد که تولید چه محصولی بهتر است و کدام محصول مزیت رقابتی بیشتری دارد. به طور کلی مدیر محصول متولی چشم انداز، استراتژی و کشف محصول موفق در شرکت های بزرگ می باشد.
سومین رویداد سایکل میتس با سخنرانی و انتقال تجربه ۸ نفر از مدیران محصول شرکت های موفق ایرانی و امریکایی و به میزبانی شرکت علی بابا برگزار شد. در این رویداد که مخاطبین عمده آن اعضای تیم محصول، مدیران محصول، طراحان محصول و مدیران کسب و کارهای کوچک بودند، تجارب، یافته ها و چالش های پشت پرده افراد موفق در این حوزه مطرح شد.