Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با حضور رئیس پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین گیت ضدسرقت فروشگاهی دنیا با تکنولوژی RM محصول شرکت ایمن موج توس افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ اولین گیت ضدسرقت فروشگاهی دنیا با تکنولوژی RM محصول شرکت ایمن موج توس با حضور دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان در نمایشگاه ایپاس ۱۳۹۸ افتتاح گردید.

شرکت دانش بنیان ایمن موج توس عضو و مستقر در امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان می باشد که از سال 86 اقدام به طراحی و تولید گیت های ضد سرقت فروشگاهی و تجهیزات وابسته با اخذ استاندارد کیفیت اروپا CE و استانداردهای مدیریت ISO 9001:2015 نموده است.