Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسعه ارتباطات شرکت آبفای مشهد و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نمایندگان دفتر تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مشهد با هدف توسعه ارتباطات فی مابین شرکت آبفای مشهد و شرکت‌های فناور و دانش بنیان در جمع این شرکت‌ها حضور یافتند .

در این نشست که در روز یکشنبه چهاردهم مهرماه در پارک علم و فناوری خراسان برگزار گردید، خانم توکلی مسئول دفتر تحقیقات  شرکت آبفای مشهد ضمن معرفی گام‌های مدیریت فناوری در این شرکت به شرح نظام نامه نوآوری پرداخت.

ایشان تسریع و تسهیل ارتباط با فناوران را از اهم محورهای مشارکت شرکت آبفا با پارک علم و فناوری عنوان کرد.

 در ادامه خانم شهرستانی، کارشناس امور موسسات پارک به روش اجرایی رویداد حل نیازهای صنعت برق با مشارکت پارک به عنوان راهکاری موثر و قابل اجرا در موارد مشابه اشاره نمود.

 همچنین شرکت‌های فناور حاضر در جلسه ضمن ارائه فناوری‌های خود به نقد سابقه تعامل و ارائه پیشنهادات در این خصوص پرداختند.
 در پایان نیز خانم حسینیان نژاد کارشناس همکاری‌های علمی و فناوری پارک ضمن شرح پروتکل‌های تسهیل‌گری قراردادهای فناورانه شرکت‌ها در پارک، به نحوه پیگیری تعاملات و برنامه ریزی جلسات آتی کارشناسی پرداخت.