Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸

مکان: مجتمع دکتر شریعتی ،جهاد دانشگاهی مشهد ،مشهد ،خراسان رضوی

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد