Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش فصل تابستان مرکز رشد‌ فناوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: 17مهرماه 1398
مکان: ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ پذیرش فصل تابستان مرکز رشد ICT در روز چهارشنبه 17 مهرماه 1398 در محل ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
با توجه به اولویت‌های مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از بین 55 متقاضی که از طریق سامانه فرآیندهای پارک درخواست عضویت خود را ثبت نمودند، 20 تیم به مرحله داوری رسیدند که پس از داوری، 6 تیم با کسب بالاترین امتیاز برای ارائه درحضور اعضای شورای داوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شدند.
در پذیرش فصل تابستان مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات 3 تیم پس از ارائه ها و بررسی شورا برای حضور در دوره رشد مقدماتی انتخاب شدند.
تیم های پذیرش شده در این فصل به شرح زیر می باشند:
1.     سامانه هوشمند تبلیغ، بازاریابی و آنالیز اول کارت
2.    نرم افزار مدیریت برنامه های داخلی-خارجی کاپیتان کارگو
3.    سامانه بهره برداری از رمزارزهای دیجیتال Smart Contracts