Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


برگزاری کارگاه آموزشی اصول مدیریت کسب و کارهای کوچک در مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


كارگاه آموزشی «اصول مدیریت کسب و کارهای کوچک» در مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد، کارگاه آموزشی "اصول مدیریت کسب و کارهای کوچک" با تدریس دکتر فریبرز دخانیان، مدرس، مشاور و مجری کسب و کار و با حضور گروهی از مدیران عامل هسته ها و واحدهای فناور در سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.

از جمله رئوس مباحث مطرح شده در این کارگاه، می توان به معرفی فرآیند برنامه ریزی، وظایف مدیریت، رابطه مدیریت و اثر بخشی، اهداف سازمانی و فردی و ... اشاره کرد.

کارآفرینی درون سازمانی، خلاقیت سازمانی و مهارت مذاکره و چرخه حیات کسب و کارهای کوچک و... از جمله مباحثی بودند که در این کارگاه آموزشی به طور مفصل و با ذکر نمونه‌های عینی مورد بررسی قرار گرفتند.

در طول برگزاري كارگاه مدیران عامل هسته ها و واحدهای فناور، پرسش ها و نقطه نظرات خود پيرامون موضوع مورد بحث را نیز بيان نمودند.