Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری:
پارک علم و فناوری خراسان اولین قدم ورود به بازارهای بین المللی را برداشته است

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در حاشیه بازدید از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان گفت: پارک علم و فناوری خراسان اولین قدم ورود به بازارهای بین المللی را برداشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ضمن بازدید تعدادی از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان؛ پارک خراسان را پارکی پرجنب و جوش خواند و ضمن ابراز خرسندی از نوع نگاه مسئولین آن به فناوری گفت: اینکه شرکت ها به این جمع بندی رسیده اند که باید در حوزه های بین المللی حضور پیدا کنند، اولین قدم مهمی است که در مشهد برداشته شده است.

وی یکی از دغدغه های مهم شرکت های دانش بنیان در دنیای کنونی را چگونگی ورود به بازارهای بین المللی دانست و افزود: ورود به بازارهای بین المللی دارای ابزارهای مهمی است؛ از جمله ابزارهای اقتصادی که چگونگی رقابت را دربر می گیرد.  ابزار دیگر علم و تکنولوژی است و چگونگی مدیریت مرزهای دانش. ایشان همچنین حمایت های حقوقی از کنشگران علم و فناوری را سومین ابزار مهم در این خصوص دانست که شرکت ها، چگونه با کاهش هزینه و افزایش منفعت وارد بازارهای جهانی شوند.

حکمت نیا با تأکید بر موضوع مدیریت اختراعات، آن را به این معنا دانست که شرکت های دانش بنیان اقدامات ثبتی و اختراعی خود را در داخل و خارج کشور به چه نحوی انجام دهند.  

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری، امروزه مواجهه با مسئله تحریم را فرصت خوبی معرفی کرد تا شرکت های ما به خود آمده و ضمن درک مشکلات، در شناسایی جایگاه کشور در سطح بین المللی و به لحاظ استقلال در علم و فناوری کمک کنند. قوانین هم در این خصوص به گونه ای هست که بتوان به راحتی از یافته های دانش در سطح بین المللی در سراسر جهان بهره مند شد.

وی ضمن اشاره به توانمندی های پارک خراسان و شرکت های آن، درخصوص همکاری مشترک این پارک با وزارت دادگستری و حل مشکلات و مسائل حقوقی شرکت ها ابراز امیدواری کرد.

شایان ذکر است ایشان از شرکت های دانش بنیان سامان داروی هشتم، اتوماسیون اداری حسیب، افق روشن صحرا و کاوش صنعت توس مستقر در پارک علم و فناوری خراسان بازدید و در انتها در جلسه ای با حضور مسئولین پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های پلکان، طلایه و شرکت آرکا عضو مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد به گفت و گو نشستند.